Kalix är tyvärr en av kommunerna i landet där skolbetygen är bla de sämsta hos de som går 9an. Det har varit en livlig debatt på NSD samt facebook. Många lärare som har gjort insändare om hur deras vardag ser ut. Men det som stör mig är alla dessa pensionärer som gapar att föräldrarna är lata och slappa. Då undrar jag hur kan de ens påstå det de vet väl inte hur en förälders vardag ser ut idag med tonåringar i skolan. De har väl ingen aning om hur man kämpar för att få vardagen med jobb, läxor och hushållsarbete att fungera. Dessutom så har många barn speciella behov och resurser saknas i skolan.

Nu har jag ingen som går högstadiet utan en på gymnasiet och en på mellanstadiet. Men när den äldsta gick på högstadiet så upplevde jag att kommunikationen mellan skolan och hem var för dålig. Skolan meddelade för sent ex att han hade restuppgifter som ej var gjorda mm. Men jag lärde mig att kontakta skolan varje termin för att kolla upp detta och då visste inte alltid de som var mentorer vad som gällde då övriga lärare inte rapporterat till dem (som de skulle göra). Kommunikationen var dålig och det är nog en av bovarna. Vi föräldrar kan ju inte vara med våra barn i skolan och se vad som händer där.

Lärarna gör vad de kan och mer därtill men med stora klasser och stora behov blir det jobbigt.

De flesta föräldrar gör allt vad de kan för sina barn.

Så ni som sitter och gapar om att föräldrar är lata ta en funderare innan ni uttrycker er. Skolan idag fungerar ej som på 40, 50, 60, 70. 80 eller 90-talet. Det har tillkommit datorer, mobiltelefoner, droger (nya). Eleverna har många ggr mindre respekt för lärare och vuxna och kan hemma vara änglar. Föräldrarna har inte uppfostrat dem att bli så utan barnen är ju egna individer. Därför är kommunikationen mellan skola och hemmet väldigt viktigt då kan man hjälpas åt att få det att fungera.